Please find below a list of our most recent publications in scientific journals.

 • J.F. Garvelink

  'Transparantie en vertrouwen', Maandblad voor Ondernemingsrecht 2019, 4

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Controle door de accountant bij continuïteitsonzekerheid (inclusief een uitstap naar de vrijval van een onderhoudsvoorziening)', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019, 3, p 49-53

 • J.F. Garvelink

  'Corruptie in de jaarrekening en de controle daarvan door de accountant', in: Vereniging Jaarrekeningenrecht Bundel 2016-2018, p. 127-149

 • D.C. Theunis

  'Retentierecht: Klant betaalt niet, accountant wil stukken achterhouden. Wat mag wel/niet?', Accountancy van Morgen, 23 januari 2019

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Berisping door Accountantskamer: een nogal robuuste maatregel voor een accountant die zijn rug recht houdt. Noot bij uitspraak Accountantskamer 18 mei 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:31', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 3/4

 • D.C. Theunis

  'Het retentierecht voor accountants', Leidraad voor de accountant, afl. 111, A.1.4.9, februari 2018 and Handboek Accountancy Suppl. 52, December 2018

 • F.T. Serraris

  'Noot bij HR 22 september 2017', Maandblad voor Ondernemingsrecht 2018, 3-4

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'De controle van de waardering van onroerend goed door de accountant. Noot over de verantwoordelijkheid van de accountant naar aanleiding van uitspraken van de Accountantskamer en het CBb', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 6

 • D.C. Theunis

  'Beroepsaansprakelijkheid over hoe procestechniek een advocaat kan redden (of juist niet)', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2017, 3

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Objectiviteit bij werkzaamheden van de accountant in het kader van een lopend of mogelijk toekomstig geschil. Noot naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer waarin een accountant in het kader van een civielrechtelijk geschil tussen twee partijen werkzaamheden verrichtte en de objectiviteit van de accountant aan de orde was', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2017, 1

 • J.F. Garvelink and A. Dieleman

  'Meldplicht accountant aan de algemene vergadering bij een tuchtklacht? Noot bij uitspraak Accountantskamer 2 september 2016 (ECLI: TACAKN: 2016: 89)', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2016, 11

 • J.F. Garvelink and C.M. Roozen

  'Consolidatievrijstelling beleggingsentiteiten: reactie op AFM-reactie', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2016, 5/6

 • J.F. Garvelink

  'Verbeterpunten in het tuchtrecht', published in: D. van Beek et al, Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen, Boom Juridisch 2016, p. 25-36

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Continuïteitsonzekerheid bij een opdracht tot het samenstellen van een jaarrekening', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2016, 4

 • D.C. Theunis

  'Schadeafwikkeling bij coassurantie met volgclausules en follow form clausules', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016, 2

 • D.C. Theunis

  'Valkuil bij beslag let op gemeenschappen en onverdeelde aandelen in een gemeenschap of gemeenschapsgoed', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016, 1

 • H.J. Blaisse and F.T. Serraris

  'Aspecten bij civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants', Leidraad voor de AA, afl. 102, A.I.7, december 2015

 • C.M. Roozen and J.F. Garvelink

  'Vrijstelling consolidatie door beleggingsentiteiten in de praktijk', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015, 6

 • J.F. Garvelink

  'Contractueel uitsluiten van een tuchtklacht bij de Accountantskamer? Noot bij Accountantskamer 28 augustus 2015, 14/2794 Wtra AK, ECLI:NL:TACKKN:2015:101', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015, 5

 • J.F. Garvelink

  'De dreigende afschaffing van het CBb', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015, 5

 • J.F. Garvelink

  'Mistige geldleningen, subjectieve verhinderingen, een letter of representation en een Nederlandse accountant in de Caraïben', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015, 2

 • D.C. Theunis

  'Complicaties bij beslag op een verzekerde som', Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015, 1

 • J.F. Garvelink

  'De toetsing van financiële verslaggeving in
  het jaarrekeningenrecht en het tuchtrecht', in: Vereniging Jaarrekeningenrecht Bundel 2014-2015, p. 111-123

 • F.T. Serraris

  'Nieuw procesreglement Accountantskamer', AVTR 2015, 2

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Noot bij uitspraak Accountantskamer inzake Econcern 13 oktober 2014 (ECLI:NL:TACAKN:2014:80)', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2014, 5/6

 • J.F. Garvelink and A. Dieleman

  ‘De omvang van de tuchtklacht in appel’, Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2014, 3

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Repliek op reactie annotatie uitspraak accountantskamer 18 oktober 2013, TvJ 2013, nr. 6', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2014, 1/2

 • A. Dieleman and J.F. Garvelink

  'Wat is de betekenis van het 'ten minste'-karakter bij een inbrengverklaring?', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2013, 6

 • J.F. Garvelink and A. Dieleman

  'Assurance of niet? Toepassing van NV COS 3000 op een boeterapport ten behoeve van de NMA', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2013, 2/3

 • H.J. Blaisse and A.J. Raat

  'Civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants', Leidraad voor de accountant, afl. 85, A.I.6, april 2013

 • H.J. Blaisse

  'De reikwijdte van de derdenaansprakelijkheid van de accountant, het grijze gebied tussen altijd en nooit', Ondernemingsrecht 2013, 3

 • D.C. Theunis

  'Het gevolg van een schikking in de hoofdzaak voor een vrijwaringsprocedure en regres door een gesubrogeerde verzekeraar', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2013, 2

 • J.F. Garvelink

  'De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en het al dan niet bestaan van een onderzoekplicht bij het samenstellen van de jaarekening onder NV COS 4410', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2012, 5

 • J.F. Garvelink

  'De driejaarstermijn voor het indienen van een tuchtklacht van art. 22 Wtra', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2012, 2/3

 • H.J. Blaisse and A.J. Raat

  ‘Aspecten bij civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants’, Leidraad voor de accountant, afl. 73, A.1.7, november 2010

 • J.F. Garvelink

  'Accountantstuchtrecht, een overzicht van de stand van zaken onder de nieuwe wet en enkele beschouwingen', Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2009, 6